Działają od 2003 roku w szkołach podstawowych z terenu parafii archikatedralnej. Koła służą pomocą materialną uboższym dzieciom i młodzieży. Opiekunami są katecheci poszczególnych szkół.