Koło Nr 16 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej powstało 18 września 1994 r. Obecnie zrzesza 16 osób wraz z rodzinami, które uczestniczą w spotkaniach i pracach Koła.

Opiekunem Koła jest ks. Wojciech Żelewski, a przewodniczącą Anna Kubisztal.
Ważną i owocną dziedziną działalności są spotkania formacyjne, które odbywają się w drugi czwartek miesiąca po wieczornej Mszy Św.
W ciągu ostatnich lat Koło uczestniczyło w organizacji następujących przedsięwzięć:

  • Organizujemy przewóz dzieci niepełnosprawnych oraz osób niewidomych na comiesięczne Spotkania w Klubie Inteligencji Katolickiej.
  • Uczestniczymy w organizacji Łódzkich Dni Rodziny.
  • Współorganizujemy międzyszkolny konkurs „Jak być szczęśliwym w rodzinie" i przygotowujemy materiały do książeczek zawierających konkursowe prace dzieci.
  • Propagujemy materiały dotyczące ochrony życia nienarodzonych.
  • Uczestniczymy w akcjach opiniotwórczych dotyczących ważkich spraw społecznych poprzez pisemne petycje, kierowane do organów władzy państwowej i samorządowej. Na przykład spowodowaliśmy usunięcie demoralizujących reklam umieszczanych w pobliżu szkół.
  • Uczestniczymy w życiu Parafii poprzez m. in. prowadzenie rozważań Nabożeństwa Różańcowego w intencji Ojczyzny i Drogi Krzyżowej. Bierzemy udział w organizacji festynu odpustowego.
  • Członkowie angażują się w organizowanie pomocy charytatywnej dla dzieci.