Asysta katedralna liczy ponad 20 osób, uczestniczy w ważnych uroczystościach diecezjalnych i parafialnych. Dwa razy w miesiącu Asysta bierze udział w niedzielnych nabożeństwach wieczornych, a także w uroczystościach odbywających się w sąsiednich parafiach. Organizuje spotkania z asystami dekanatu Łódź - Śródmieście.