baner-rycerze-jp2W 2013 roku powstała nowa Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, św. Stanisława Kostki. Jednocześnie złożyli ślubowanie nowi Rycerze i powstała Komandoria Łódzka.

Uroczystości Erygowania Chorągwi i Inwestytury Rycerskiej odbyły się 15 października 2013 r. o godz. 12 , na Mszy Świętej z okazji 91 rocznicy Konsekracji Katedry.

Poznajmy Reguły Zakonne Zakonu Rycerzy Jana Pawła II - Canon Ordonis Militiae Joanni Pauli II, który powstał - jak czytamy we wstępie - jako swoiste żywe wotum dziękczynne za dar umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II (Canon Ordinis Militiae Joanni Pauli II), (streszczenie)

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Joanni Pauli II) jako program formacyjny dla mężczyzn - katolików świeckich - powstał jako swoiste żywe wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i pontyfikatu umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II


 

Cele

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II chcą realizować ten cel poprzez zaangażowanie i aktywność w dziele nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania.

Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

 1. umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
 2. rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
 3. rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy,
 4. wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi,
 5. dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.


 

Organizacja

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której, Ci Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew.

Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Radą Generalną.

Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli.

Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii.

Każdą nową Chorągiew powołuje do życia Generał od którego otrzymuje ona sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi.

Członkowie Chorągwi, wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów, będących władzą wykonawczą Chorągwi. W Łodzi wybrano: Wielkiego Rycerza br. Pawła, Kanclerza br. Piotra i Skarbnika br. Pawła.

Komandoria – tworzą ją wszystkie Chorągwie działające na terenie danej Diecezji, a na jej czele stoi wybierany na trzy lata Komandor. W Komandorii łódzkiej, br. Piotr, odpowiadający za kontakty z Biskupem diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji.

Prowincja Krajowa - tworzą ją wszystkie Komandorie.


 

Przyjmowanie do Rycerstwa

Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła.


 

Caritas i Zakon

Rycerze pomagają w pracy i funkcjonowaniu Punktu Charytatywnego Caritas. Wykonujemy ankiety i wywiady, wydajemy paczki i służymy pomocą w nagłym przypadku.


 

Linki


 

Aktualności

14.11.2018 r.

Z wielka radością - dziękując Bogu za wszystkie łaski - informujemy, że w dniu 14 listopada odbyło się specjalne Zebranie Chorągwi pw. Św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Mamy nowych Oficerów!
Dziękując za wspaniałe dwie kadencje ZB WR Pawłowi Sosnowskiemu, ZB Kanclerzowi Janowi Hadamowi i po. skarbnika Jackowi Krysiakowi, przystąpiliśmy do wyborów.
Pełni nadziei na przyszły rok, pewni naszej więzi, przyjaźni i miłości wybraliśmy:

 • Wielki Rycerz ZB Jan Hadam
 • Kanclerz ZB Jacek Krysiak
 • Skarbnik ZB Bartek Siwak

Dziękujemy za Ich gotowość do kierowania naszymi działaniami w niełatwym okresie naszego istnienia. Oby Bóg miał Was w opiece!

Vivat Iesus!


24.06.2018 r.

"A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem."

Święty Jan Chrzciciel - w to święto mieliśmy wielką radość wspierać naszego Przyjaciela Księdza Karola w czasie Mszy Świętej Prymicyjnej. Nasz Kapelan Ksiądz Prałat Ireneusz Kulesza otoczył księdza Karola wielka serdecznością. My zaś rycerską miłością i wsparciem.


13.06.2018 r.

Pracowity mieliśmy ten rok w naszej Parafii Katedralnej. Wszystkie te dzieła dały nam wiele radości i duże poczucie wspólnoty. Mamy nadzieje że nasze świadectwo obecności przez cały rok - na Mszach Świętych i innych uroczystościach, pracuję na Chwałę Pana.

W środę po Mszy świętej o godzinie 18 udaliśmy się z naszym Księdzem Kapelanem do pod łódzkiego zakątka gdzie wszytko omawialiśmy przy daniach z dopiero co wyłowionych ryb.

Jesteśmy silni wiarą. Wzmacniamy się duchowością i modlitwą. Bardzo się staramy aby nasze dzieła podobały się Bogu. Takie spotkanie i wspólny czas, kiedy możemy posłuchać naszego Księdza Kapelana i wymienić się troskami i radościami budują naszą wspólnotę i jedność.

Bardzo za to wszystko dziękujemy!


31.05.2018 r.

Budujemy ołtarz pod uważnym okiem naszego Kochanego Księdza Wojciecha. Zaraz potem - Procesja.


13.05.2018 r.

13 maja 2018 roku. Nasz Ukochany Kadet miał Pierwszą Komunię Święta. Jest naszą nadzieją na dalszy rozwój Chorągwi. Spotkanie uświetnił Nasz Przewielebny ks. Kapelan Zdjęcia są z uroczystej kolacji następnego dnia.


04.04.2018 r.

W środę 4 kwietnia , po Mszy św., odbyło się zebranie rycerskie Chorągwi pw św Stanisława Kostki w Łódzkiej Parafii Katedralnej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i modlitwie za Ojczyznę, ZB Lektor Jan odczytał tekst lektury patronalnej. Ksiądz Kapelan opatrzył go jak zwykle głębokim, duchowym komentarzem.

Następnie omówiliśmy nasz udział w uroczystościach Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego oraz zadania, które czekają nas w najbliższych tygodniach. ZB Paweł Gruszczyński zdał nam obszerną relację z pielgrzymek jakie odbył w ostatnim czasie. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie Księdza Kapelana zakończyliśmy zebranie.


Wielkanoc 2018

Budujemy ołtarz.


Zadania i postanowienia wielkopostne łódzkich Rycerzy.

Promocja Zakonu:

 1. Obecność Rycerzy w uroczystych Mszach Świętych w Kościołach Stacyjnych. Oczywiście w miarę możliwości i sił (zobacz).
 2. Wszystkie piątki bierzemy czynny udział w Mszy Świętej a później w prowadzeniu Drogi Krzyżowej od 8:00 w Katedrze.
 3. Zbiórka jedzenia w Biedronce 9-10 marca wraz z naszym chorągwianym Punktem Caritas.Po zbiórce odwiezienie darów od naszego składziku. Dystrybucja leży po stronie Caritas.
 4. Sprzedaż kalendarzy.
 5. Na koniec Wielkiego Postu przygotowanie Katedry i Grobu Pańskiego.
 6. Cały czas troszczymy się o siebie nawzajem. Trudny czas infekcji i zimy. Do tego kilku braci ma przeprowadzki i to nie zawsze w lepsze warunki.

Podsumowując - coraz więcej nas łączy - już nie mamy lepszych przyjaciół jak Bracia.

***

Teraz przedstawię nasz równoległy PLAN DLA DUCHA na Wielki Post.

I sobota/niedziela WP (17-18 lutego): Rekolekcje Wielkopostne
My Byliśmy w sporej ekipie wraz z ZB Markiem z Gdańska, misjonarzem naszej Chorągwi i ZB Pawłem.

***

ZAKON RYCERZY JP II II sobota WP (24 lutego): POZNAŃ spotkanie informacyjne u Ojców Oblatów .

Chorągiew pw św Stanisława Kostki w Łodzi.
niedziela 25 lutego
nr1 Dyżur Szafarzy Rycerzy w szpitalu im. Pirogowa. Na początku przygotowujemy Mszę Św. w Kaplicy szpitalnej a po mszy odwiedzamy z Eucharystią wszystkie oddziały w dwóch skrzydłach szpitala. Poświęcamy dużo czasu chorym którzy łakną wspólnej modlitwy.
nr2. rozpoczynamy specjalna posługę z ojcami Jezuitami. Wraz z WŻCh prowadzimy i przygotowujemy Rekolekcje Ignacjańskie.
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego,
wraz z Ojcami Jezuitami i Rycerzami.
REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE W ŻYCIU
Pan blisko jest...

***

ZAKON RYCERZY JP II
III sobota WP (3 marca): RADZYMIN promocja Rycerstwa w Sanktuarium Św. Jana Pawła II
III sobota/niedziela WP (3-4 marca): WIELICZKA Erygowanie Chorągwi Św. Franciszka w Wieliczce.

Chorągiew pw św Stanisława Kostki w Łodz
niedziela 4 marzec
nr1 Dyżur Szafarzy Rycerzy w szpitalu im. Pirogowa.
nr2. Wraz z WŻCh prowadzimy i przygotowujemy Rekolekcje Ignacjańskie.

***

ZAKON RYCERZY JP II
IV sobota/niedziela WP (10-11 marca): RZESZÓW spotkanie z kandydatami na Rycerzy w przyszłej chorągwi bł. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie.

Chorągiew pw św Stanisława Kostki w Łodzi.
piatek sobota 8-9 marzec
Szafarze Rycerze - ZB Bartek, Jerzy, Paweł Sosnowski i Komandor Piotr jadą na DNI SKUPIENIA prowadzone przez k. dr Zbigniewa Tracza, Kanclerza Kurii. To już nasze kolejne dni skupienia. Wspaniałe- modlitwa , cisza , cudne rekolekcje i atmosfera wielkiej przyjaźni o obecności Boga.

niedziela 11 marzec
nr1 Dyżur Szafarzy Rycerzy w. szpitalu im. Pirogowa.
nr2. Wraz z WŻCh prowadzimy i przygotowujemy Rekolekcje Ignacjańskie.

***

ZAKON RYCERZY JP II
V sobota WP (17 marca): WOLA KIEŁPIŃSKA

Chorągiew pw św Stanisława Kostki w Łodzi.
piątek, sobota, niedziela 16-18 marca
jedziemy do Kalisza do Ojców Jezuitów na na sesję o rozeznawaniu: 16-18 marca: "Jak podejmować dobre decyzje?

niedziela 18 marzec
nr1 Dyżur Szafarzy Rycerzy w. szpitalu im. Pirogowa.
nr2. Wraz z WŻCh prowadzimy i przygotowujemy Rekolekcje Ignacjańskie.

***

ZAKON RYCERZY JP II
VI sobota/niedziela WP (24-25 marca): LUBARTÓW

Chorągiew pw św Stanisława Kostki w Łodzi.

niedziela 25 marzec
nr1 Dyżur Szafarzy Rycerzy w. szpitalu im. Pirogowa.
nr2. Wraz z WŻCh prowadzimy i przygotowujemy Rekolekcje Ignacjańskie od 15.


29.11.2017 r.

Odbyło się kolejne w tym roku zebranie Chorągwi Rycerzy Jana Pawła II pw św.Stanisława Kostki, przy parafii katedralnej.
Zebraniu przewodniczył przewielebny ks. kapelan, prałat Ireneusz Kulesza. Jako Rycerze, mamy wielkie szczęście i łaskę od Boga, że nami przewodzi i opiekuje się nasz Ksiądz Kapelan. Te wspólne chwile kiedy słuchamy komentarzy do czytań i opowiadań, bardzo nas wzmacniają i budują naszą duchowość. 
Zebranie było bardzo refleksyjne. Pierwsze bez naszego Zacnego Brata Stefana Głębowskiego, Wielkiego Skarbnika Niebiańskiej Chorągwi.

Odbyły się tegoroczne wybory oficerów.
Wielkim Rycerzem został wybrany Zacny Brat Paweł Sosnowski.
Kanclerzem Chorągwi będzie Zacny Brat Jan Hadam, Lektor.

Wysłuchaliśmy sprawozdania za rok ubiegły i zrobiliśmy plan na najbliższy miesiąc. A zadań moc, pielgrzymka do Krakowa i przygotowania w Katedrze do Świąt.


04.11.2017 r.

Sobota 4 listopada 2017 roku długo będzie w naszej pamięci. Niech Pan Bóg prowadzi naszego Pasterza ks. arb. Grzegorza.

Byliśmy, życzyliśmy, służyliśmy pomocą, przekazaliśmy pamiątkowy upominek z pismem od ZB Generała.
Na koniec spędziliśmy chwilę razem przy herbatce Pogadalismy i naszych troskach i radościach.
Na Chwałę Pana!


REQUIESCAT IN PACE

00

Dnia 27 X 2017 zmarł Zacny Brat Stefan Longin Głębowski, lat 74, rycerz w Zakonie Jana Pawła II. Pożegnanie Brata Stefana odbędzie się w bazylice archikatedralnej dnia 2 listopada 2017 r. (czwartek).

O godz. 12.00 Msza Święta w Jego intencji zostanie poprzedzona czuwaniem i modlitwą przy trumnie od godz. 11.00.

Przeprowadzenie ciała do grobu rozpocznie się o godz. 13.30 - od bramy głównej cmentarza pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39.

Brat Stefan od urodzenia był parafianinem parafii archikatedralnej.

Zakonną inwestyturę odbył 15 X 2013 r. w archikatedrze łódzkiej i złożył rycerskie ślubowanie na ręce J.E. ks. abpa Marka Jędraszewskiego.

Otrzymał wszystkie cztery stopnie rycerskie: Wiara, Miłosierdzie, Solidarność i Patriotyzm. Jako swoją opiekunkę rycerską wybrał Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Nosił Ją na swym rycerskim ryngrafie.

Do niej modlił się codziennie: różańcem, apelem jasnogórskim, a także koronką do Bożego Miłosierdzia.

Jako rycerz wyrażał się w dziełach miłosierdzia: pomagał w parafialnym punkcie „Caritas”, uczestniczył w zbiórkach żywności i rozdzielał świąteczne paczki potrzebującym.

Pracował na rzecz macierzystej parafii: w przygotowaniach Grobu Pańskiego i Żłóbka, uczestniczył w rycerskich drogach krzyżowych, podczas uroczystych Eucharystii nosił świecę, a także baldachim nad Najświętszym Sakramentem.

Był aktywny we wszystkich rycerskich czynach poza parafią:
uczestniczył w procesjach podczas święta Bożego Ciała i Święta Eucharystii, w łódzkiej drodze krzyżowej, w procesji z relikwiami św. Faustyny, w odpuście ku czci M.B.Fatimskiej. Szczególnie przeżywał każdą rocznicę męczeństwa dzieci z Przemysłowej.

Brał udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Zakon Rycerzy Jana Pawła: w akcji „zatrzymaj aborcję”, w pochodach „Tak dla życia”, w rycerskich rekolekcjach w Krakowie i w Warszawie, uczestniczył w kwestach charytatywnych.

Jako oficer Zakonu pełnił funkcję skarbnika chorągwi św. Stanisława Kostki. W dowód uznania dla wielkiego zaangażowania w dzieła charytatywne została nadana Bratu Stefanowi godność Honorowego Jałmużnika Chorągwi.

Jest to wielka strata dla naszej Rodziny Zakonnej. Brat Stefan był wspaniałym druhem, pełnym ciepła, życzliwości i miłości człowiekiem z którym chciało się przebywać.

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tym 4,7)

01


02.11.2017 r.

POŻEGNANIE BRATA STEFANA

00

W dniu 2 listopada 2017 r. pożegnaliśmy Zacnego Brata Stefana Głębowskiego, który odszedł do domu Ojca, do naszej niebiańskiej chorągwi.
Uroczystość rozpoczęła się w archikatedrze o godz. 11 modlitwą różańcową, Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 12 została odprawiona Msza św. za spokój duszy Zacnego Brata Stefana. Liturgii przewodniczył kapelan Chorągwi Łódzkiej, ksiądz prałat Ireneusz Kulesza - proboszcz tutejszej świątyni. Koncelebrował ksiądz dr Przemysław Góra. Posługę przy ołtarzu sprawował kleryk Krzysztof Pietrzak - parafianin katedralny. Brata Stefana żegnało kilkudziesięciu Rycerzy Zakonu Jana Pawła z Polski, rodzina i licznie zebrani przyjaciele, znajomi.

Kazanie ksiądz prałat zaczął od cytatu św. Franciszka Salezego:
„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”.

Zwracając się do uczestników Mszy św. Powiedział:
„Idę przygotować Wam miejsce..” - mówi do uczniów na krótko przed swoją śmiercią nasz Zbawiciel. „Bo w domu Ojca mieszkań jest wiele..”
Niebo Pan Jezus porównał do domu. A przecież dom to nie miejsce, gdzie przebywamy, lecz przede wszystkim miejsce, gdzie nas rozumieją, gdzie panuje miłość, dokąd powraca się po męczącym znoju dnia, by wśród najbliższych odpocząć, ciesząc się ich szczęściem, ich obecnością i ich miłością.
Ś.p. Stefan powrócił do domu Ojca… bo stamtąd wyszedł….
Człowiek - „Homo viator”.

Katechizm uczy nas, że Kościół obecny jest w trzech przestrzeniach:

 • Kościół pielgrzymujący, - który stanowimy my wszyscy ochrzczeni, żyjący tu na ziemi,
 • Kościół cierpiący - to zmarli, którzy oczekują jeszcze w czyśćcu na pełne zjednoczenie z Chrystusem w Niebie,
 • Kościół triumfujący, - który stanowią święci i błogosławieni mieszkańcy Nieba.

Na każdym etapie ludzkiego życia towarzyszy mu Kościół - Matka, o którym Karol Wojtyła pisał, iż jest to „sakrament naszego istnienia w Bogu”.
W Kościele człowiek rodzi się do życia wiecznego, w Kościele dokonuje się jego oczyszczenie i uświęcenie przez sakramenty święte, ale też i Kościół, jak dobra, kochająca matka prowadzi nas do tej rzeczywistości, o której św. Apostoł pisał, że „ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
„Każdemu daj śmierć jego własną, Panie.
Daj umieranie, co wynika z życia,
gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie”. (R.M. Rielke)

Kogo dziś żegnamy…?

 • człowieka…
 • męża i ojca…
 • chrześcijanina…
 • rycerza Zakonu Jana Pawła II…

Był dumny, że jest rycerzem, że może nosić mucet rycerski, ryngraf z podobizną Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, którą czcił szczególnie. Codziennie odmawiał różaniec, koronkę, zgłębiał nauczanie Jana Pawła II.
Rodzina była Jego największą radością. Cieszył się z sukcesów, troszczył się o żonę - szczególnie było to widać podczas pobytu Pani Lucyny w szpitalu.
Na ostanie spotkanie rycerskie, w minioną środę, przyniósł orzechy dla wszystkich braci. Ileż było radości w Jego oczach, że mógł obdarować. To jedna z cech Stefana - radość z dawania, dzielenia.

Jan Paweł II pisał w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca (…) musi (…) ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa”

W książce o aniołach, wydanej przed kilkoma laty, opisana jest historia, kiedy to zmarły człowiek ukazał się w tym samym czasie rodzicom i narzeczonej. Był oparty o Jezusa i powiedział:
„Tutaj wszystko jest miłością. Wszystko jest Miłością.”

Błogosławiony Michał Kozal powiedział:
„Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”

Stefan, jakże często mówił o Bogu, z jaką radością opowiadał o tym, co od Niego otrzymał: Miłosierdzie i wiarę.
„Myśl częściej o niebie”
Żyj tak, aby ostatni dzień Twego życia był dniem najpiękniejszym!
Odszedł Rycerz Chrystusa, odszedł na wieczną wartę.

Podczas całej uroczystości w kościele rycerze zaciągnęli wartę przy trumnie Brata Stefana.

Brat Stefan spoczął na Starym Cmentarzu św. Józefa w Łodzi.

Tułaczka moja już dobiegła kresu,
dla moich oczu słońce ziemi zgasło.
W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny,
Ty będziesz dla mnie gasnącym światłem.

Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam,
mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze.
Do domu wracam jak strudzony pielgrzym,
a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.


25.10.2017 r.

W dniu 25 listopada odbyło się zebranie Chorągwi pw św. Stanisława Kostki w Łodzi. Słuchaliśmy relacji naszego ks. Kapelana z pielgrzymki do Fatimy. ZB Paweł przygotował dla nas pamiątki z Fatimy. Omawialiśmy plany naszego udziału w nadchodzącym Ingresie ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Jak się okazało, było to ostatnie zebranie z naszym Kochanym Zacnym Bratem Stefanem Głębowskim, Skarbnikiem naszej Chorągwi. Zacny Brat Stefan, wraz z ks. Kapelanem tworzył naszą Chorągiew. Był bardzo aktywny i pracowity, a swoją postawą wielu osobom pomógł odnaleźć Boga i narodzić się na nowo. Za to mu dziękujemy!

Na ostatnie spotkanie rycerskie, w minioną środę, przyniósł orzechy dla wszystkich braci. Ileż było radości w Jego oczach, że mógł nas obdarować. To jedna z cech Stefana - radość z dzielenia.


07.10.2017 r.

Dnia 7 października 2017 roku, w pierwszą sobotę miesiąca - Rycerze z Chorągwi łódzkiej pw św. Stanisława Kostki - w ramach Ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic” modlili się wraz z wiernymi w archikatedrze łódzkiej.

Również Inicjatywa Członków Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w naszej bazylice modlimy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 10.00 do 16.00

Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. Jednym z liderów krucjaty jest nasz Zacny Brat Marek Kaźmierczak.

(foto: Barbara Gruszczyńska)


15.06.2017 r.

Rycerze przygotowali jeden z ołtarzy na procesję w Boże Ciało.


11.06.2017 r.

Chorągiew pw św Stanislawa Kostki w Łodzi uczestniczyła w Świecie Eucharystii ustanowionym przez naszego Patrona św Jama Pawla II.


07.06.2017 r.

W środę 7 czerwca, po Mszy św., odbyło się Zebranie Rycerskie Chorągwi pw św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i modlitwie za Ojczyznę, ZB Lektor Jan odczytał tekst lektury patronalnej.

Ksiądz Kapelan opatrzył go głębokim, duchowym komentarzem, utwierdzając Rycerzy w pełnionej misji Bardzo wielkie Bóg zapłać- takie wskazanie drogiżycia jest nam dziś najbardziej potrzebne.

Zacny Brat Paweł zdał obszerną relację z udziału w pielgrzymkach do Gniezna i Krasiczyna oraz udziału w uroczystościach w Krakowie.

Zacny Brat Piotr, Komandor Łódzki przypomniał również ważne duchowe wydarzenie, jakim jest dla Naszego Zakonu i Chorągwi Łódzkiej udział w pielgrzymce do Piekar Śląskich.

Następnie omówiliśmy czekające nas zadania w nadchodzących uroczystościach:

 • Archidiecezjalne Święto Eucharystii - połączone z procesją ulicami Łodzi, od Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej do Katedry,
  gdzie na placu zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego.
 • 30 rocznica pobytu naszego Świętego Patrona w Łodzi'
 • Boże Ciało - tradycyjnie już budujemy jeden z ołtarzy, a w czasie procesji niesiemy baldachim i towarzyszymy Księdzu Biskupowi.
 • Ponieważ zbliża się okres wakacji Bracia pozostający w mieście w lipcu wezmą udział w uroczystościach odpustowych z okazji święta Matki Boskiej Szkaplerznej, obchodzonych w par. Św. Józefa, w zaprzyjaźnionym Zakonie Karmelitów.

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie Księdza Kapelana zakończyliśmy obrady.

Długo jeszcze staliśmy razem i rozmawialiśmy - było czuć obecność z nami Ducha Świętego.


13.05.2017 r.

W sobotę 13 maja 2017 roku, w stulecie pierwszych objawień fatimskich bp Marek Marczak zawierzył łódzki Kościół Niepokalanemu Sercu Maryi. Administrator Archidiecezji łódzkiej przewodniczył uroczystemu nabożeństwu fatimskiemu w łódzkiej katedrze. Rycerze z Chorągwi pw św. Stanisława Kostki mieli zaszczyt czynnie uczestniczyć w Nabożeństwie.


10.05.2017 r.

W środę 10 maja 2017 roku, po Mszy św. o godzinie 18:00, odbyło się Zebranie rycerskie Chorągwi pw św. Stanisława Kostki w Łodzi.
Przed Zebraniem ks diakon Maciej Chodowski wręczył nam zaproszenie na Uroczystą Mszę św.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i modlitwie, ZB Lektor odczytał tekst lektury patronalnej.
Rozważanie tekstu oraz nadchodzące święto Matki Boskiej Fatimskiej skłoniło Zacnych Braci do wspólnego odmówienia Różańca.
Po modlitwie przystąpiliśmy do omawiania naszych zadań na najbliższy czas:

 • 13.05 o godz. 12.00 - udział w liturgii w Parafii MB Fatimskiej w Łodzi.
 • 13.05 o godz. 20.00 - Katedra - udział w uroczystej procesji diecezjalnej pod przewodnictwem ks Biskupa Marka Marczaka.
 • 14.05 o godz. 9.30 - uroczystość erygowania Chorągwi w Zduńskiej Woli.
 • 19.05 o godz. 18.00 - uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod przewodnictwem ks Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
 • 27-28. 05 - udział w pielgrzymce do Piekar Śl.

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie Księdza Kapelana zakończyliśmy obrady.
Zebranie - z godnie z Rytem - prowadził ZB Paweł Sosnowski Wielki Rycerz.


24-25.03.2017 r.

W dniach 24 i 25 marca piątek i sobota . Rycerze z Chorągwi św. Stanisława Kostki z Łodzi mieli zaszczyt pomagać przy ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności Caritas.

Podziękowanie od Wielkiego Rycerza,
Przewielebny Księże Kapelanie, Zacni Bracia,
Składam wielkie podziękowanie za Wasze zaangażowanie przy zbiórce żywności dla Caritas. Mam nadzieje, ze nie zawiedziemy także przy rozdawaniu świątecznych paczek.
Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrej niedzieli.
VIVAT IESUS!
br Paweł Sosnowski


18-19 marca 2017 r.

W dniach 18 -19 marca odbyły się Rekolekcje Wielkopostne Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pod tytułem "Nie chodzę za byle kim!". Spotkanie odbyło się w Warszawie, w domu rekolekcyjno - formacyjnym "Dobre Miejsce". W sobotę nauki wygłosił dla nas ks. Robert Wawer SJ. Wieczorem, w czasie przeznaczonym na rekreację, był mecz piłki nożnej i czas na wspólnotową rozmowę do późnych godzin nocnych.

Drugiego dnia rekolekcji w niedzielę, odbyła Msza Św. koncelebrowana przez Ks. Abp. Henryka Hosera. Po mszy odbył się skierowany do uczestników Kongresu Rodziny. Na koniec Ks. Arcybiskup spotkał się z uczestnikami naszych rekolekcji i wygłosił krótką naukę o ojcostwie.
W rekolekcjach wzięło udział blisko 150 Rycerzy wraz z rodzinami.

Vivat Iesus! Totus Tuus!"


20 marca 2017 r.

W poniedziałek 20 marca na Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00 w bazylice archikatedralnej łódzkiej dostąpiliśmy zaszczytu przeniesienia obrazu św. Józefa i pomocy w uroczystości. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki.


9 marca 2017 r.

W czwartek, 9 marca 2017 roku odbyło się Zebranie Łódzkiej Chorągwi pw. św. Stanisława Kostki. Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przewielebnego Księdza Prałata, Kapelana naszej Chorągwi. Zacni Bracia dopisali w bardzo licznym składzie, a ponadto w Zebraniu uczestniczył gościnnie ks diakon Maciej.

Po odczytaniu tekstu lektury patronalnej Ksiądz Kapelan opatrzył go głębokim komentarzem, wprowadzając nas w tematykę Wielkiego Postu i relatywizmu moralnego dzisiejszego świata.

Rycerze jeszcze raz wyrazili ogromną wdzięczność dla Księdza Kapelana za umożliwienie niedzielnej prezentacji naszego Zakonu na wszystkich Mszach Świętych w łódzkiej Katedrze.

Omówiliśmy plan działań na najbliższy okres:

 • wyjazd Chorągwi do Zduńskiej Woli
 • wyjazd na rycerskie rekolekcje do Warszawy
 • harmonogram zadań dla Rycerzy i Szafarzy nadzwyczajnych na okres przedświąteczny i samych Świąt Wielkiej Nocy.

Na zakończenie zebrania Zacni Bracia wraz z Księdzem Kapelanem odmówili modlitwy w intencji Rodzin, Chorych i Potrzebujących oraz mianowania nowego Metropolity Łódzkiego.

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie Księdza Kapelana zakończyliśmy obrady.


5 marca 2017 r.

Dzień Chorągwi w Łodzi, niedziela.

Chcemy złożyć wielkie podziękowania Naszemu Księdzu Kapelanowi, Prałatowi Katedry za troskę przychylność i umożliwienie - Naszym Zacnym Braciom - pełen poświecenia udział w rycerskiej prezentacji Zakonu na wszystkich mszach świętych w niedzielę 5 marca 2017 r. Podzieliliśmy się na trzy zazębiające się czasowo grupy. Rano - ZB Bartek i Jerzy, południe - ZB Paweł G. i Stefan oraz wieczór - ZB Marek, Piotr i Paweł S. Wspólnymi siłami pokazaliśmy co robimy i jak rozwijamy się duchowo. Opowiedzieliśmy parafianom jak dużo dla nas znaczy słowo i wskazana droga przez naszego ks. kapelana Ireneusza Kuleszę. Słowa uznania dla Zacnego Brata Jerzego Kozłowskiego za przygotowanie pokazu i prezentacji i dla Zacnego Brata WR Pawła Sosnowskiego za wsparcie , organizacje i znakomite przygotowanie. Wszyscy uczestniczący Zacni Bracia przeszli wielką próbę - stres przed wielką liczbą Parafian, kaprysy elektroniki i lęk przed oceną obecnych na mszy św. Pierwsza prezentacja byłą przed siódmą rano - jednocześnie służyliśmy do mszy świętych, byliśmy szafarzami nadzwyczajnymi i odwiedziliśmy chorych w szpitalu przynosząc Eucharystie. Wracając do domu o 21:30 byliśmy bardzo zmęczeni i szczęśliwi.

Bóg zapłać wszystkim.


15 lutego 2017 r.

W dniu 15 lutego 2017 roku odbyło się już drugie w tym roku Zebranie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Chorągwi pw Świętego Stanisława Kostki.

Modlitwa i hymn państwowy poprzedziły przygotowanie do planu działań w nadchodzącym okresie.
Bardzo czekaliśmy na rozważania Księdza Prałata , Kapelana naszej Chorągwi, na temat Lektury Patronalnej;

«Pokuty! Pokuty! Pokuty!» Słowa skierowane do Św. Bernadetty przez Matkę Bożą w Lourdes dnia 25 lutego 1858.

....... aby stracić swe życie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem, by je zyskać; aby porzucić dawnego człowieka i przyoblec człowieka nowego; aby przezwyciężać w sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to, co jest duchowe;...
... pokuta jest ściśle połączona z pojednaniem, ponieważ pojednanie się z Bogiem, z sobą samym i z innymi zakłada pokonanie radykalnego rozdarcia, którym jest grzech; dokonuje się to jedynie poprzez wewnętrzną przemianę, czyli nawrócenie.....

Święty Jan Paweł II Papież

Wysłuchanie rozważań Księdza Kapelana otworzyło nam nową perspektywę - pokazało gdzie jesteśmy i jak się zmieniać.

Przedstawiliśmy kalendarium i zadania w okresie przed Wielkąnocą.


10-11 lutego 2017 r.

Dnia 10 i 11 lutego odbyły się Dni Skupienia Szafarzy Nadzwyczajnych Diecezji Łódzkiej.

Rycerze szafarze, dzięki zgodzie księdza Prałata, wzięli czynny udział w dwudniowych konferencjach i modlitwie. Konferencje prowadził Ksiądz dr Kanclerz Zbigniew Tracz.
Był to wyjątkowy czas.


21 stycznia 2017 r.

Dziękujemy JE ks. Arcybiskupowi za tak piękne lata Jego obecności, opieki nad nami i naszym Zakonem. Tyle serdeczności, miłości i wskazówek na naszej drodze do zbawienia. Mądrość i duchowe przewodnictwo, dawało nam siłę w podejmowaniu nowych dzieł.

Dziękujemy naszym Zacnym Braciom, którzy dzielnie, z poświęceniem przybyli aby nas wzmocnić swoją obecnością, a potrzeba była duża, bo procesja wyjścia długą drogą i pierwsze ławki, była nas zacna reprezentacja. Po zakończeniu Mszy świętej utwożyliśmy szpaler przy wyjściu. Nasz Ksiądz Kapelan zaplanował nasze pożegnalne życzenia dla ks. Arcybiskupa i pamiątkowy upominek, obraz z Katedrą. Udało się na zakrystii, przed oficjalnym obiadem i setkami Łodzian z kwiatami. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni, a co ciekawe zmieścili się, a jadła starczyło.

Zacni Bracia, wiemy jak trudno jest znaleźć środki i czas na taki przyjazd. Bardzo dziękujemy.

Spędziliśmy razem wspaniałe chwile. Byla refleksja, smutek a na końcu radość, że mogliśmy razem podziękować Księdzu Arcybiskupowi.

Strona Archidiecezji Łódzkiej - zobacz


4 grudnia 2016 r.

Kilka godzin po powrocie z Rekolekcji w Krakowie, Rycerze z łodzi wzięli udział w Akcji Caritas wraz z wejściami na antenę TV.
Równolegle mieliśmy zaszczyt posługi w czasie niedzielnych mszy świętych - koszyk i inne zdania, a Rycerze-nadzwyczajni szafarze uzupełniają i asekurują Księży w czasie Eucharystii .

Rycerze nadzwyczajni szafarze mają również dyżur w szpitalu wcześnie rano.

Byliśmy także w niedzielę na Dniach Skupienia Caritas - Zespół Hospicjum Domowego w Ośrodku Caritas w Drzewocinach.


26 października 2016 r.

W dniu 26 października 2016 r. w Łodzi, po Mszy Świętej o godz. 18 w Archikatedrze, odbyło się Zebranie Rycerzy Zakonu Rycerzy JP II z Chorągwi św. Stanisława Kostki. Przewodniczył przewielebny Ksiądz Prałat, Kapelan Chorągwi, a prowadził Zacny Brat Marek Wielki Rycerz. Obecni byli: ZB Komandor Piotr, ZB Skarbnik Jacek, ZB Jałmużnik Paweł So., ZB Starszy Jałmużnik Stefan, ZB Lektor Jan, ZB Paweł Gr. honorowy WR, ZB Jerzy. Po modlitwie, odśpiewaniu hymnu, odczytaniu lektury patronalnej i komentarzu Księdza Kapelana, odbyły się wybory władz Chorągwi na następny Rok Bratni. Na funkcję Wielkiego Rycerza wybrany został ZB Paweł So., na Kanclerza ZB Jan, na Skarbnika ZB Stefan. Po modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim, Zebranie zakończyło się Błogosławieństwem udzielonym przez przewielebnego Księdza Kapelana.


7 września 2016 r.

Odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie Chorągwi pw św Stanisława Kostki. Przewodniczył przewielebny Ksiądz Kapelan, prowadził Zacny Brat Marek Wielki Rycerz. Z wielką radością przyjęliśmy Promocję Zacnego Brata Jacka na drugi stopień rycerski Miłosierdzie. Ośmiu Zacnych Braci, omówiło przygotowania do Odpustu w naszej Parafii , 18 września.


12 czerwca 2016 r.

Święto Eucharystii obchodzone co roku w Łodzi na pamiątkę wizyty św. Jana Pawła II stało się trzecim i jednocześnie centralnym etapem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Kardynał Dominik Jaroslav Duka – Prymas Czech.


15 maja 2016 r.

Peregrynacja w Katedrze. Odprowadziliśmy Relikwie św. Jana Pawła II. Był to dla nas wielki zaszczyt i radość. Rycerze są strażnikami relikwii naszego Patrona.


12 maja 2016 r.

Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II przywitali Relikwie swojego Patrona . Peregrynacja w Katedrze.


4 maja 2016 r.

Dziś odbyło się comiesięczne Zebranie Chorągwi Katedralnej.


22 i 23 kwietnia 2016 r.

Pożegnaliśmy w Łodzi Pana Pułkownika Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę", dowódcę V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, żołnierza wyklętego, zamordowanego przez bezpiekę 8 lutego 1951 r.


6 kwietnia 2016 r.

Tego dnia odbyło się kolejne zebranie Chorągwi Zakonu RJPII.
Omówiliśmy bieżące wydarzenia. Powstał plan wyjazdu na Marsz Świętości Życia w Warszawie i Uroczystości Pogrzebowe śtp majora Zygmunta Szendzielarza , Łupaszki na Powązkach. Dwa dni wcześniej planujemy udział w łódzkich uroczystościach i pożegnaniu.


21-28 marca 2016 r.

Rycerze brali czynny udział w Celebracji Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy.
W Niedzielę rano po Mszy Świętej Rezurekcyjnej, Zacni Bracia przekazywali przygotowane przez Parafian paczki z żywnością. Nad wszystkim miał piecze Punkt Caritas przy Parafii.


22 marca 2016 r.

Tegoroczny wystrój symbolicznego Grobu Pańskiego w Katedrze nawiązuje do trwającego w Kościele katolickim Roku Miłosierdzia, a treści do Polski w słowach z Dzienniczka św. S. Faustyny. Do dekoracji grobu Rycerze Zakonu JPII z Chorągwi pw św. Stanisława Kostki użyli przygotowane wcześniej materiały. Prace mimo utrudnień przebiegały sprawnie pod okiem i kierownictwem Księdza Prałata, Kapelana Chorągwi. Mieliśmy wielką radość i satysfakcje z wykonanej pracy. Atmosfera pracy w nocy - kiedy Katedra wydaje się być najpiękniejszą - nie jest do opisania słowami.


2 marca 2016 r.

2 marca 2016 roku odbyło się marcowe zebranie Chorągwi pw św. Stanisława Kostki w Łodzi. Zebranie było bardzo doniosłe i pełne refleksji i wspomnień z powodu świeżo przekazanej informacji przez Księdza Kapelana o nagłej śmierci ś.p. Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Janusza Bolonka, Nuncjusza Apostolskiego Seniora, Biskupa Tytularnego Madauro w Afryce. Jego Ekscelencja ostatnie lata spędził w Łodzi.

Na zebraniu ustaliliśmy plan na marzec. Weźmiemy udział w Akcji Charytatywnej Caritas - zbiórka żywności. Mamy bardzo dużo obowiązków w wielkanocnym miesiącu.

Stawili się wszyscy Zacni Bracia. Chory Jałmużnik ZB Paweł miał łączność głosową.
Wszyscy potwierdzili gotowość do zadań. Pa modlitwie rozeszliśmy się zmotywowani.


1 marca 2016 r.

1 marca 2016 roku Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II uczestniczyli w Mszy Św, w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

Odbiorą mi tylko życie, a to nie jest najważniejsze, cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę Niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość”

- tymi słowami Pułkownika Łukasza Cieplińskiego rozpoczął swoją homilię Ksiądz Biskup Marek Marczak podczas Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych w łódzkiej katedrze.


3 lutego 2016 r.

W środę 3 lutego 2016 roku - późnym wieczorem - Zacni Bracia Rycerze po owocnym Zebraniu Chorągwi udali się do Bazyliki Archikatedralnej gdzie zdemontowali ostatnią, pozostałą drugą część dekoracji żłóbka.

Pierwszą część zdemontował w godzinach przedpołudniowych ZB Jacek. Poradził sobie z rozebraniem ogromnych choinek.


3 lutego 2016 r.

W środę 3 lutego 2016 roku odbyło się zebranie Chorągwi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi.
Zebranie prowadził ZB Marek WR, na zebraniu obecni byli Zacni Bracia:

 • ZB Komandor Piotr, ZB Kanclerz Bartłomiej,
 • ZB Jałmużnik Paweł So., ZB Starszy Jałmużnik Stefan,
 • ZB Lektor Jan, ZB Paweł Gr. honorowy WR, ZB Jerzy .

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i modlitwie omówiliśmy wydarzenia minionego miesiąca.

ZB Komandor Piotr zdał obszerną relację z uroczystego przekazania zakupionego wózka dla niepełnosprawnych. W przekazaniu uczestniczył Ksiądz Kapelan , ZB Komandor Piotr oraz ZB Starszy Jałmużnik Stefan.

ZB Paweł So. Jałmużnik opowiedział o pracach w naszym parafialnym Punkcie Caritas pod kierownictwem Pani Bożeny.

Środa, 02.03.2016 - kolejne zebranie.


Wielki Post 2016

W okresie Wielkiego Postu, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II mają zaszczyt prowadzić i prosić Wszystkich na odbycie wspólnej Drogi Krzyżowej o godzinie 8:30 w każdy piątek Wielkiego Postu.

Ksiądz Prałat będzie z nami. Zapraszamy na to wielkie przeżycie duchowe. Na Chwałę Pana!

Vivat Iesus!


12 stycznia 2016 r.

12 stycznia 2016 roku, w Kancelarii naszej parafii, w obecności Czcigodnego Księdza Kapelana Ireneusza Kuleszy, Prałata Archikatedry w Łodzi i Zacnego Brata Stefana Głębowskiego Starszgo Jałmużnika, odbyło się uroczyste przekazanie wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla męża naszej podopiecznej, przy parafialnym Punkcie Caritas. Wózek jest owocem naszej wspólnej rycerskiej akcji.
Pani Dorota została odwieziona do domu wraz z wózkiem. Bardzo byla wzruszona.

Po zakończeniu okresu użyczenia, wózek zostanie przekazany następnym potrzebującym podopiecznym.


11 stycznia 2016 r.

W dniu 11 stycznia odbylo się kolejne, cykliczne zebranie Chorągwi Zakonu RJPII pw św. Stanisława Kostki. Obecność i błogosławieństwo Księdza Prałata pozwoliło nam nabrać sił na nowe zadania i zaplanowane dzieła - Dziękujemy.


2 grudnia 2015 r.

W środę odbyło się Zebranie Chorągwi Zakonu Rycerzy św. JP II, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Zebranie prowadził Zacny Brat Marek Wielki Rycerz. W Zebraniu wzięło udział ośmiu Zacnych Braci m.in. Kanclerz, Jałmużnik, Jałmużnik Starszy, Komandor Komandorii Łódzkiej Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.
Po odśpiewaniu hymnu i modlitwie wysłuchaliśmy lektury patronalnej odczytanej przez ZB Lektora Jana .
Następnie ZB Marek WR podsumował ostatni miesiąc pracy i przeszliśmy do bierzących zagadnień.
Omówiono:

 1. Zakup bandery i sztandaru.
 2. Spotkanie opłatkowe w miesiącu styczniu.
 3. Wsparcie modlitewne dla kapłanów.
 4. Objęcie funkcji Jałmużnika Chorągwii przez ZB Pawła do tersz zastępce skarbnika
 5. VIVAT IESUS !
 6. Rozpisanie dyżurów przy zbiórce żywności dla Caritas na piątek i sobotę (11-12.12.2015).
 7. Musztra rycerska.

Ponadto podzieliliśmy się naszymi przeżyciami i wrażeniami popielgrzymkowymi z Krakowa.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 11.01.2016 r


9 listopada 2015 r.

W poniedziałek 09 listopada 2015 roku odbyło się kolejne Zebranie Chorągwi ZR Św. JPII, pw św Stanisława Kostki w Łodzi. Zebranie prowadził ZB WR Paweł, a nad wszystkim miał przewodnictwo Czcigodny Ks. Kapelan Ireneusz. W Zebraniu wziął udział Komandor Komandorii Łódzkiej ZB Piotr i Zacni Bracia w pełnym składzie.

Po odśpiewaniu hymnu i modlitwie wysłuchaliśmy lektury patronalnej odczytanej przez ZB Lektora Jana oraz Żywego Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II - nagranie.

Następnie WR Paweł podsumował ostatni miesiąc pracy i mijający rok bratni. Głównym tematem było poparcie dla Paserza Kościoła Łódzkiego Abp. Marka Jędraszewskiego, udzielonego przez Rycerzy, w odpowiedzi na artykuł w GW. W odpowiedzi otrzymaliśmy podziękowanie od ks. Abp. Marka. Komandor Komandorii Łódzkiej przedstawił nominację na kolejne stopnie rycerskie. Omówiliśmy plan Dni Skupienia w Krakowskich Łagiewnikach.

Spotkanie zakończyły wybory. Funkcje oficerskie w rozpoczynającym sie roku bratnim będą pełnili bracia:

 • ZB Marek - Wielki Rycerz
 • ZB Bartłomiej - Kanclerz
 • ZB Jacek - Skarbnik

Po modlitwie różańcowej i odśpiewaniu Apelu Jasnogorskiego, zebranie zakończono.


10 października 2015 r.

Zacni Bracia z Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi wzięli udział w uroczystościach św. Faustyny Kowalskiej i procesji niosąc symbole Światowych Dni Młodzieży 2016, Ikonę i Krzyż .

Dzień wcześniej Rycerze uczestniczyli w Drodze Krzyżowej - o północy - niosąc Symbol ŚDM 2016, Krzyż. Drogę Krzyżową zakończyła Msza Święta.


7 października 2015 r.

W środę 7 października 2015 roku odbyło się kolejne Zebranie Chorągwi Zakonu Rycerzy św. JP II, pw św. Stanisława Kostki.

Zebranie prowadził ZB Marek, Kanclerz Chorągwi, a nad wszystkim miał przewodnictwo Ksiądz Prałat - Kapelan. W Zebraniu wzięło udział grono najaktywniejszych Zacnych Braci.

Wszyscy byli bardzo radzi z planowanej polityki działania Zakonu i czują się odpowiedzialni za utrzymanie wypracowanej opinii Solidnej Instutucji na której można polegać, zarówno w dziełach jak i w obszarze duchowości .

Omówiliśmy pracę przy naszym Punkcie Caritas. Stworzyliśmy kalendarium na najbliższe miesiące.
To wielkie szczęście, że możemy być cząstką Zakonu św Jana Pawła II, a jednocześnie pracować i tworzyć własne, lokalne dzieła.

Było to ostatnie zebranie przed wyborami w listopadzie. Odbędą się w poniedziałek 9 listopada, po Mszy Świętej o godzinie 18.

Z terminów w Łodzi, najważniejszy jest 15 października, Rocznica Konsekrowania Katedry. W tym roku nie będzie przyjęć nowych Braci na uroczystości o godz 12:00. Dla Łodziakow obecność jest obowiązkowa.


18 września 2015 r.

Odpust:

„zgromadziliśmy się w Bazylice Archikatedralnej na odpuście, czyli święcie naszego głównego patrona „małego młodzieńca, a wielkiego świętego", jak nazywał św. Stanisława Kostkę papież poeta Urban VIII". Młodzi ludzie są zobowiązani do naśladowania św. Stanisława i dlatego podczas tej Mszy św. za jego wstawiennictwem będziemy prosić- naucz nas być uczniami Chrystusa - mówił ks. Kulesza Kapelan Chorągwi Zakonu Rycerzy św Jana Pawła II.


2 września 2015 r.

W środę 2 września odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej Zebranie Chorągwi pw św. Stanisława Kostki w Łodzi. Obecnych bylo ośmiu Zacnych Braci i nasz ks. Kapelan.
Ksiądz Kapelan wyjaśnił nam jak rozumieć mądrość czytań patronalnych.

Przygotowaliśmy się do nadchodzacych wydarzeń.

 • 18 września, Odpust w piątek.
 • 19 września, Warszawa szkolenie
 • 22 września, Kraków
 • 26 września, Parafialny wyjazd do Krakowa
 • 7 października, Zebranie Chorągwi środa
 • 15 października, Rocznica Konsekracji Katedry i ewentualne nowe Szable.
 • 22 października, Kraków.
 • 4 listopada, Zebranie Chorągwi.
 • 21 listopada, Kraków Zebranie Zakonu.


1 lipca 2015 r.

W środę 1 lipca odbyło się przed wakacyjne spotkanie. Organizacje zebrania - ku naszej radości - przejął Ksiądz Kapelan. Mieliśmy przyjemność spędzić wieczór przy smacznej kolacji.

Bardzo dziękujemy za wspaniałe spotkanie, przesycone życzliwością i troską. Spędziliśmy cudowne chwile rozmawiając o wspólnych dziełach i przyszłych zadaniach. Mamy nadzieję, że powstała piekna nowa tradycja.

Vivat Iesus!


28 czerwca 2015 r.

W niedzielę 28 czerwca podczas Mszy świętej o godz. 11.00 dziękowaliśmy księdzu Wojciechowi za piękną i ofiarną pracę duszpasterską zwłaszcza wśród dzieci w katedrze.

O godzinie 12:30 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej.

35-ta rocznica święceń kapłańskich: Księdza Prałata Ireneusza Kuleszy – proboszcza naszej parafii, księdza Kapelana oraz Księdza Kanonika dr. inż. Ryszarda Szmista – rezydenta, który przez wiele lat posługiwał naszej wspólnocie.

We wspomnienie św. Ireneusza, świętowaliśmy nie tylko 35 lecie święceń kapłańskich obu kapłanów, ale również imieniny Księdza Prałata. Była okazja do życzeń i serdeczności.


14 czerwca 2015 r.

Rycerze mieli zaszczyt uczestniczyć w Święcie Eucharystii.

Procesją, z Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi do Bazyliki Archikatedralnej, rozpoczęły się obchody Archidiecezjalnego Święta Eucharystii, które stało się owocem obecności, pamiętnego dnia 13 czerwca 1987 roku na ziemi Łódzkiej, Papieża Jana Pawła II.


10 czerwca 2015 r.

Tego dnia odbyło się Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi. Omówiliśmy zadania. Następne Zebranie wraz z uroczystym zakończeniem i kolacją przed okresem letnim, w dniu 1 lipca.


5 czerwca 2015 r.

Była bardzo piękna msza święta i wspaniała Procesja.

Zbudowaliśmy ołtarz nr 3.

Przyjechał tez Zacny Brat Marek z Gdańska. Przez cały dzień Markiem opiekował się Zacny Brat Paweł Sosnowski. Zacni Bracia Jan, Jacek, Marek i Paweł byli dzielni i nieśli baldachim.


6 maja 2015 r.

W dniu 6 maja 2015 roku odbyło się zebranie Chorągwi pw. Świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Zebranie prowadził Zacny Brat Paweł Gruszczynski Wielki Rycerz. Obecnych było siedmiu Braci. Podsumowalismy dotychczasowe działania i zaplanowaliśmy nowe. Zapraszamy na Pielgrzymkę do Piekar Śląskich w dniu 30-31 maja. Informacje u Braci.


19 kwietnia 2015 r.

W niedziele 19 kwietnia, o godzinie 9.30 odbyła się uroczysta msza św. na zakończenie Konferencji Biskupów Europejskich.

Rycerze z Chorągiewi pw. św. Stanisława Kostki wraz z Kadetem Stasiem towarzyszyli i odprowadzali uczestników konferencji.


 16 kwietnia 2015 r.

Otrzyliśmy podziękowania za naszą obecność na międzynarodowej mszy świętej na otwarcie Konferencji CCEE.

Czterodniowy Kongres organizowany w Łodzi przez Komisję "Szkoła - Katecheza - Uniwersytet", która jest częścią Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Rada spotyka się raz na 5 lat - ostatnio w Monachium. Obecny kongres w dniach, od 16 do 19 kwietnia 2015 r. skupia się wokół tematu: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie".


15 kwietnia 2015 r.

W dniu 15 kwietnia odbyło się Zebranie Chorągwii pw. Świetego Stanisława Kostki w Łodzi. Spotkaniu przewodniczył Ksiądz Kapelan Ireneusz Kulesza. Prowadził ZB Paweł Gruszczyńki Wielki Rycerz.
Obecni byli Zacni Bracia: Marek - Kanclerz, Jacek - Skarbnik i Horąży, Jan Lektor, Bartłomiej Jałmużnik, Jerzy rzecznik prasowy i medialny, Paweł Sosnowski z-ca skarbnika, Stefan Jałmużnik Starszy, Piotr komandor komandorii łódzkiej.

Po rozpoczęciu Zebrania zgodnie z Rytem, ZB Jan lektor przeczytał czytania. Wielki Rycerz przedstawił sprawozdanie z działań Chorągwi w ostatnim miesiącu. Ustaliliśmy kalendarz na maj i czerwiec.

Rozstaliśmy się modlitwą w wielkiej przyjaźni, ciesząc się na najbliższe pielgrzymki do Gniezna i do Piekar Śląskich.


11 kwietnia 2015 r.

W sobotę 11 kwietnia o godz. 11.00 w Archikatedrze dokonała się uroczysta KONSEKRACJA BISKUPIA ks. dra Marka Marczaka – nowego sufragana łódzkiego. Rycerze wzięli udział w uroczystej mszy świętej w trakcie której odbyły się święcenia bp. Marka Marczaka . Byliśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy - wraz z Bracmi z Warszawy, na czele z ZB Generałem - uczestniczyć w uroczystościach.


10 kwietnia 2015 r.

Byliśmy dumni z udziału w Mszy Świętej w 75 rocznicę zbrodni katyńskiej, 10 rocznicę odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła i 5 rocznicę tragedii smoleńskiej.


30 marca 2015 r.

Wieczór spędziliśmy w Archikatedrze przy pracach nad przygotowaniem Grobu Pańskiego. Ksiądz Proboszcz opracował nową koncepcję kolorystyczną, ksiądz Robert wybrał stosowny tekst. Zacny Brat Bartek organizował budowę i kierował pracą Zacnych Braci Rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II.


4 marca 2015 r.

W dniu 4 marca, odbyło się Zebranie Chorągwi Zakonu Jana Pawła II pw św. Stanisława Kostki w Łodzi. Było obecnych ośmiu Zacnych Braci, na czele z Zacnym Bratem Wielkim Rycerzem Pawełem Gruszczynskim. Z B Jan, Lektor, przeczytał czytania na marzec, a następnie wysłuchalismy zapisu dzwiekowego homilii naszego Patrona. ZB Paweł, Skarbnik - nowy zastepca - zebrał składki.

Zacny Brat Stefan Głębowski podjął się zadań Jałmużnika Starszego i będzie działał i kierował Braćmi razem z ZB Bartkiem Jałmużnikem, w akcjach Caritas.

Omówiliśmy stan wykonanych zadań i plan na najbliższe tygodnie.

Była modlitwa i ciepła braterska atmosfera.


1 marca 2015 r.

O prawie do prawdy i o przywróceniu pamięci Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym mówił biskup senior Adam Lepa podczas homilii w Łódzkiej Archikatedrze. Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II wzięli udział w Mszy Świętej i towarzylili JE biskupowi seniorowi Adamowi Lepie w przejsciu do podziemi Katedry na projekcje.


20 lutego 2015 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku o godz. 8.30 drogę krzyżową odprawiają Rycerze Jana Pawła II, którzy przewodniczą poszczególnym stacjom. Wszystkie treści przygotowane są przez Rycerzy Zakonu.


11 lutego 2015 r.

W środę, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodziliśmy w archikatedrze XXIII Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go św. Jan Paweł II z myślą o ludziach chorych i cierpiących.

Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II asystowali w uroczystej Mszy Świętej. Chorągiew pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi, wraz z Zakonem ufundowała wózki inwalidzkie dla chorych w Polsce. Jeden z wózków zostanie przekazany do Łodzi.


3 lutego 2015 r.

W dniu 03.02.2015 roku odbyło się zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi. Zebraniu Chorągwi przewodniczył ZB Paweł Gruszczynski Wielki Rycerz.
Uczestniczyli w Zebraniu:

Zacny Brat Marek Kaźmierczak Kanclerz, Zacny Brat Piotr Karolak Komandor Komandorii Łódzkiej, Zacny Brat Jan Hadam Lektor, Zacny Brat Paweł Sosnowski i Robert , niewykluczone, że przyszły kandydat, którego bardzo ciepło przyjeliśmy.

Po przeprowadzeniu pierwszej części zgodnie z Rytem, Lektor zapoznal nas z tekstem czytań na luty. Odsłuchaliśmy Homilię Ojca Świętego Jana Pawła II. Bracia podzielili się refleksjami. Wielki Rycerz omówił sprawy organizacyjne Chorągwi. Przypomniał wykonane zadania oraz zaproponował nowe plany na luty zgodnie z kalendarzem Rycerskim.

Odmówiliśmy różaniec w podanych intencjach i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.


2 lutego 2015 r.

W dniu 2 lutego - dniu adoracji Najświętszego Sakramentu, o 15-tej - godzinie Miłosierdzia Bożego, Rycerze św. Jana Pawła II wzięli czynny udział w koronce do Miłosierdzia Bożego.

Modliliśmy się za Ojca Świętego Franciszka, za Synod Biskupów. Modliliśmy się za rodziny.


25 stycznia 2015 r.

W niedzielę, 25 stycznia 2015 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski spotkał się z Rycerzami Zakonu Jana Pawła II i naszymi rodzinami na wspólnym opłatku. Obecni byli także: kapelan Chorągwi katedralnej, proboszcz ks. Prałat Ireneusz Kulesza i księża wikariusze. Było dużo ciepła, życzeń i wspólnie śpiewanych kolęd.


7 stycznia 2015 r.

7 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi. Miejscem Zebrania były podziemia Katedry, co było niespodzianką przygotowaną dla nas przez ks. Kapelana. Obejrzeliśmy film i omówilismy bieżące wydarzenia dotyczące Chorągwi i Zakonu. Zebranie prowadził Wielki Rycerz Paweł Gruszczynski.


6 stycznia 2015 r.

Rycerze towarzyszyli Księdzu Arcybiskupowi w trakcie powitania Orszaku Trzech Króli. W uformowanym szyku odprowadzilismy ks. Arcybiskupa w drodze do Katedry i wracając pomagalismy, robiąc miejsce przy pozdrawianiu Parafian i uczestników orszaku. Szczególnie cieszyły się dzieci. Wszyscy wraz z ks. Arcybiskupem byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Trzeba też przyznać, że pogoda wyjątkowo dopisała, co nie jest bez znaczenia dla uroczystości odbywającej się na powietrzu.


25 grudnia 2014 r.

Pasterka - Rycerze towarzyszyli Księdzu Arcybiskupowi.

Po zakończeniu Pasterki Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki w uroczystej procesji przeniósł figurkę Jezusa do żłóbka w szopce, która na ten świąteczny czas, stanęła obok Archikatedry oraz dokonał jej poświęcenia. W tym czasie naszym zadaniem było zabezpieczenie bezpiecznego przejścia ks. Arcybiskupa.


18-19 grudnia 2014 r.

Rycerze, pełni zapału zabrali się za budowę Żłobka według projektu Zacnego Brata Bartka i pod kierownictwem ks. Roberta. Wcześniej rano, przywieźlismy wszystkie potrzebne materiały, napisy i figury. Po pierwszym dniu było gotowe tło i podłoże. W piątek, Bracia ustawili figury i wykończyli plastycznie całe dzieło. Stanęły choinki i czekaliśmy z niecierpliwością na akceptację pracy przez ks. Proboszcza.

Ksiądz Proboszcz był bardzo zadowolony, co odczulismy na naszych podniebieniach, otrzymanymi na Święta słodyczami. Bardzo Dziękujemy!

Vivat Iesus! Totus Tuus!


16 grudnia 2014 r.

Rycerze pomagali w przygotowaniu, dystrybucji i przekazaniu paczek z żywnością i innymi podarkami podopiecznym Punktu Caritas przy naszej Parafii. Równocześnie, w tym samym dniu przewozilismy dary klientów supermarketów zebrane przez nas w weekend do Centralnego Magazynu Dystrybucji Caritas.

Wszystkie operacje i zadania związane z paczkami na Święta przebiegały płynnie, a zaangażowanie wszystkich w tę akcję było wspaniałe. Mieliśmy przyjemność i wielką satysfakcję z naszego udziału.


12-13 grudnia 2014 r.

W dniach 12 i 13 grudnia Zacni Bracia z Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi pomagali w zbiórce darów żywnościowych dla naszego Punktu Caritas. Celem tego przedsięwzięcia są dzieci.

Zacni Bracia pod kierownictwem Pani Bożeny mieli dyżury. Niektórzy Bracia mieli szczęście i dyżurowali z młodzieżą. Zacny Brat Piotr Karolak Komandor Komandorii Łódzkiej miał dyżur z wspaniałymi wolontariuszami - Patryk, Kamila i Ola - zwanymi jako PKO.

Zacny Brat Paweł Gruszczynski Wielki Rycerz zapewnił transport darów, a ZB Bartek Siwiak Jałmużnik Chorągwi i główny inicjator wielu wspaniałych zadań zaplanował logistykę. Bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać z tej okazji do pomocy. W akcji brała czynny udziału Szanowna Bratowa Pani Barbara.

Następne dni spędzimy na przygotowaniu paczek i ich dystrybucji.


 

6 grudnia 2014 r.

W dniu 6 grudnia, po Roratach, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II udali się do Warszawy na rekolekcje.

Szczegóły dotyczące tematów rekolekcji zawiera link: www.totustuus.net.pl


 

6 grudnia 2014 r.

Po mszy świętej, a przed wyjazdem Rycerzy na rekolekcje Zakonu do Warszawy, odwiedził nas św. Mikołaj. Obdarowal Dzieciaki w Katedrze.

Kto zgadnie który z Zacnych Braci wcielił się w rolę Świętego Mikołaja? W czasie obdarowywania dzieci oczywiście prym wiódł nasz najmłodszy Zacny Kadet Antos.


 

3 grudnia 2014 r.

Po Mszy Świętej o godzinie 18.00, z czynnym udziałem Rycerzy Zakonu, odbyło się 21 Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki, Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Rozpoczęliśmy o godzinie 19:00. Zebranie było wyjątkowe – po raz pierwszy prowadził ZB Paweł Gruszczyński Wielki Rycerz. Dodatkowo musiał sprostać zadaniu bez pomocy Księdza Kapelana, który mógł dla nas poświęcić bardzo mało czasu.


 

22 listopada 2014 r.

Rankiem 22 listopada, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II z Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi rozpoczęli - czynnym udzialem w mszy św. prowadzonej przez ks. Wojciecha - coroczną pielgrzymkę do Krakowa, miasta swojego Patrona.

Ksiądz Wojciech, w ciepłych słowach życzył nam wielu duchowych przeżyć i szczęśliwej drogi.

W Krakowie po konferencji z siostrą Zakonu M B M i ojcem Zdzisławem S J, odmówilismy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wieczorem po mszy św. w intencji Zakonu Rycerzy Jana Pawła II - jako strażnicy relikwii - wzięliśmy udział w Procesji Światła z Relikwiami św. Jana Pawła II.

Późnym wieczorem, odbyly się Promocje Rycerskie i błogosławieństwo.


 

11 listopada 2014 r.

W 96 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez JE Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Homilia Księdza Arcybiskupa napełniła serca Rycerzy uczyciami patriotycznymi. Bardzo dziękujemy.


 

6 listopada 2014 r. 

Zacny Brat Paweł Wielki Rycerz, Brat Stefan i Kadet Staś, na czele z Księdzem Arcybiskupem i Księdzem Kapelanem wzięli udział w uroczystości upamiętniającej
Męczeństwo Dzieci w obozie przy Brackiej.


 

5 listopada 2014 r.

Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki. Przygotowaliśmy się do corocznego wyboru nowych Władz Chorągwi. Zebranie przedziła Msza Święta z udziałem Rycerzy Jana Pawła II.

W czasie Zebrania, zgodnie z Regułą Zakonu, dokonaliśmy wyboru nowych Władz Chorągwi na Rok Bratni 2014-2015. W tajnych głosowaniach wybrano na funkcje oficerów:

 • Wielki Rycerz - Zacny Brat Paweł
 • Kanclerz - Zacny Brat Marek
 • Skarbnik - Zacny Brat Jacek

Były gratuluje i podziękowania dla dotychczasowych Władz.


 

28 października

Rycerze wraz z najmłodszym Kadetem stawili się na Nieszporach Ekunenicznych w 100 letnią rocznicę Bitwy Łódzkiej. Dziękujemy za możliwość udziału.

Nastepnie udaliśmy się na koncert Maestro Krzysztofa Pendareckiego, Credo. Po koncercie mieliśmy możliwość podzielić się swoimi wrażeniami z ks.abp. Markiem Jędraszewskim. Podziękowalismy za możliwość uczestniczenia i uczczenia pamięci poleglych.


 

27 października

Kolejnym spektakularnym sukcesem zakonczyla się porządkowa akcja w podziemiach Archikatedry. Rycerze z wyjatkowym zaangażowaniem w bardzo trudnych warunkach wykonali w powierzone zadanie. Wszyscy mieli duża satysfakcję.


 

16 października 

W dzień po 92 rocznicy Konsekracji Katedry - 15 października 1922 roku katedra została konsekrowana przez biskupa Wincentego Tymienieckiego. Uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem bp. Ireneusza Pękalskiego uczciliśmy dzień wyboru św. Jana Pawła II - przed 36 laty Polak został wybrany na papieża. W trakcie Eucharystii odbyła się Inwestytura, czyli przyjęcie Nowych Braci. Najmilszym akcentem było przyjęcie Kadeta Antosia. Przybyło wielu Zacnych Braci wraz z Generałem Zakonu.

 


 

12 października 

Rycerze Jana Pawła II wzieli udział w Archidiecezjalnej Pielgrzymce do Matki Boskiej Łaskiej. O godzinie 11 wzięliśmy udział w wspólnej modlitwie różańcowej i o 12, w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Rycerze mieli okazję pozdrowić okrzykiem Vivat Iesus! wszystkich przybylych Arcybiskupów, Biskupów i uroczy Mały Chór Wielkich Serc, który odpowiedział nam pozdrowieniem na Cześć RJPII, Hip Hip Hurra! Było nam bardzo miło.


 

11 października

Rycerze Jana Pawła II uczestniczyli w Eucharystii, a po niej przeszli w uroczystej procesji, niosąc relikwie św. siostry Faustyny do Archikatedry.


 

1 października 2014 r. 

Odbyło się ostatnie Zebranie Rycerzy św. Jana Pawła II, przed wielkim corocznym przyjęciem nowych Kandydatów do Zakonu, które odbędzie się na uroczystej mszy św. z udziałem ks. Arcybiskupa w dniu 16 października 2014 r. o godzinie 12:00. Zapraszamy !


 

11 września 2014 r.

Po godzinie 19.00 - Akcja czyszczenia komór ciepłowniczych w Katedrze.


 

3 września 2014 r. 

Odbyło się pierwsze - po przerwie wakacyjnej - Zebranie Zakonu św. Jana Pawła II. Pod przewodnictwem Księdza Kapelana przygotowaliśmy plan pracy na nowy Rok Bratni. Plany uczestniczenia w uroczystościach, plan pracy Rycerzy w Punkcie Charytatywnym Caritas, plany pielgrzymek i wyjazdów oraz własnego rozwoju duchowego. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że ponownie są razem.


 

28 czerwca

Imieniny Księdza Kapelana.


 

19 czerwca 2014 r. 

Boże Ciało


 

13 czerwca 2014 r. 

Wędrówka po Łodzi śladami pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II (Kadet Staś, za tarczą)


 

8 czerwca 2014 r. 

Święto Eucharystii