logo-straznicy

Opiekunem Strażników Dzwonu Serce Łodzi jest Piotr Machlański, historyk, łódzki przewodnik.

"Opiekunowi Strażników powierzam troskę o pielęgnowanie pamięci o Sercu Łodzi oraz o tożsamości Łodzi w wymiarze wielowyznaniowym i wielo-kulturowym. Do zadań Opiekuna należy również organizacja okolicznoś-ciowych spotkań Strażników Dzwonu, w szczególności corocznej inspekcji Serca Łodzi" – napisał w akcie powołaniowym ks. Ireneusz Kulesza, kustosz dzwonu Serce Łodzi.


ZADANIA STRAŻNIKÓW DZWONU SERCE ŁODZI

 1. Obrócenie dzwonu o 60° w 2072 roku.
 2. Coroczne sprawdzenie stanu dzwonu.
 3. Przekazanie zadania obracania dzwonu co 60 lat następnym pokoleniom.
 4. Dbałość o aktualizację skrzyni pamiątek Serca Łodzi (artykuły w prasie, Internecie, audycje radiowe i telewizyjne, inne materiały nt. dzwonu, które ukazują się w ciągu roku).
 5. Promowanie i pielęgnowanie historii Serca Łodzi. Udział w corocznych uroczystościach związanych z obchodami powrotu dzwonu Serce Łodzi.

STRAŻNICY DZWONU SERCE ŁODZI 2012

 1. Brodzki Antoni (gż)
 2. Brodzki Jerzy (gż)
 3. Chmielewski Józef (ew)
 4. Czerwińska Barbara
 5. Domowicz Natalia Małgorzata
 6. Fornal Lidia
 7. Glajcher Julia
 8. Głowacki Antoni
 9. Grabowski Maksymilian
 10. Grudzień Leon
 11. Haas Noemi (gż)
 12. Jezierski Ignacy
 13. Jędrzejak Julia (pr)
 14. June Aniela (ew) (nazwisko czyt.: dʒu:n)
 15. Juśkiewicz Filip
 16. Kaczmarek Lena (pr)
 17. Klaczkowski Mateusz Norbert
 18. Kopytowski Antoni
 19. Król Franciszek
 20. Lato Ignacy
 21. Machlańska Weronika Zofia
 22. Makula Filip (ew)
 23. Modzelewska Karolina
 24. Modzelewski Mateusz
 25. Niewiadomska Barbara (pr)
 26. Olejniczak Stanisław
 27. Pietrasik Aleksander
 28. Pietrasik Maksymilian
 29. Przygoński Michał
 30. Sadecka Ewa
 31. Śliwińska Julia
 32. Śliwińska Weronika
 33. Tomczyk Rafał Michał
 34. Wodopjanowa Sofija (pr)
 35. Zakrzewski Karol

Uwaga: oznakowanie przy nazwiskach

 • gż – Gmina Wyznaniowa Żydowska
 • ew – Ewangelicy
 • pr – Prawosławni
 • bez oznakowania – katolicy

SKRADZIONE SERCE ŁODZI - zobacz


AKTUALNOŚCI

Artykuł w Nasze Miasto.pl - zobacz