Drodzy Łodzianie

logo serce lodzi pocztaKażda parafia jako wspólnota Kościoła lokalnego ma w swojej historii dzień narodzin. Tak też było z parafią Świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Stało się to, gdy dnia 29 grudnia 1909 roku arcybiskup warszawski Wincenty Chościak - Popiel wydał z dniem 1 stycznia 1910 roku akt erygujący tę nowo powstałą parafię. Jej proboszczem został ksiądz prałat Wincenty Tymieniecki, późniejszy pierwszy biskup łódzki. W parafialnej kronice opisującej tamte wydarzenia wyczytać można:
"... Pierwszym wspólnym wysiłkiem nowoutworzonej parafii była sprawa fundacji dzwonu..."
Już same starania i ambitne przedsięwzięcie, by dzwon został odlany w łódzkiej odlewni, by miał odpowiedni kształt, wystrój i ton sprawiły, że właściciel zakładu Józef John wysłał swego najlepszego majstra do Francji, Włoch i Szwajcarii, by studiował dzwony w najstarszych świątyniach europejskich, gromadził materiał ornamentacyjny i mechaniczny.
Ponadto, umieszczenie na dzwonie godeł 33 cechów rzemieślniczych Łodzi świadczą o powszechnym pragnieniu mieszkańców i o hojności na rzecz spraw ich jednoczących. A także napisy, które zostały umieszczone na dzwonie:

"Istnieniem swym upamiętniam dzień 22 maja 1910 roku, drugiej koronacji obrazu Matki Częstochowskiej",

oraz:
"Głosem swym błagam: Szczęść Boże pracy ludzkiej",
zdają się łączyć w sobie akcent religijny i etos pracy ludzkiej. Ówcześni Łodzianie z dumą
w cytowanej kronice odnotowali:
". . . Dzwon przedstawiał dużą wartość artystyczną i był cennym okazem naszego odlewnictwa."

Historia "Zygmunta" - bo taką mu nadano nazwę - jest niewątpliwie dumą mieszkańców, a katedralny dzwon urósł nawet do rangi Serca naszego Miasta. Przypomina o tym relacja z uroczystości poświęcenia dzwonu, jak i bohaterskiej jego obrony przez Łodzian w zawierusze I wojny światowej. Później, tragiczny los sprawił, że w pożodze wojennej 1939-1945 dzwon podzielił los wielu mieszkańców.

W roku 2007 w ramach antologii komiksu" 11/11 = Niepodległość" wydanego przez Narodowe Centrum Kultury ukazana została historia piękna, choć tragiczna katedralnego dzwonu.
W roku 2010 parafia archikatedralna p.w. Świętego Stanisława Kostki w Łodzi obchodzi jubileusz 100. rocznicy swego istnienia. Z kolei w roku 2011 przypadać będzie setna rocznica odlania i poświęcenia katedralnego dzwonu. Z tym większą wdzięcznością przyjmuję inicjatywę pana Krzysztofa Dudka, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, a także twórców poprzedniej publikacji "Skradzione serce miasta" i niniejszej „Przywracamy serce Miastu" panów: Jacka Grudnia i Tomasza Tomaszewskiego.
Z ufnością, iż nadejdzie kiedyś dzień, że puste miejsce po "Zygmuncie" na katedralnej wieży zajmie nowy dzwon. Jakie imię otrzyma? Wskażą Mieszkańcy Grodu nad Łódką... Ale jedno niech przyświeca pragnienie, że z podobną mocą jak przed laty „Zygmunt" tak i ten połączy pragnienia serc wielu...

ks. Ireneusz Kulesza

proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi


SERCE ŁODZI - DZWON, KTÓRY ŁĄCZY ŁODZIAN - zobacz


STRAŻNICY DZWONU SERCE ŁODZI - zobacz


Komiks "SKRADZIONE SERCE ŁODZI" - pobierz (.pdf)