Od południowej części archikatedry do tzw. obejścia przylega kaplica św. Antoniego. Nazywana jest też kaplicą adoracji, ponieważ tutaj odbywa się całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Kaplica oddzielona jest od reszty katedry ażurową kratą. Znajduje się w niej marmurowy, neogotycki ołtarz z figurą św. Antoniego, a na prawej ścianie kolorowa polichromia ze sceną Adoracji NMP. Podwójne okno w ścianie południowej wypełnia witraż z postacią św. Antoniego.