Kościół św. Stanisława Kostki (archikatedra) wzniesiony został w stylu neogotyckim jako budowla trójnawowa o układzie bazylikowym. Od strony frontowej - skierowanej ku wschodowi - korpus kościoła poprzedza wusynięta do przodu na osi wieża na planie kwadratu z ośmioboczną kruchtą. W wyniosłej - zgodnie z charakterem stylu gotyckiego - bryle budowli dominuje wysoka nawa główna, pokryta wraz z transeptem i prezbiterium dwuspadowymi dachami, tworzącymi zarys krzyża łacińśkiego. Dominujący akcent wysokościowy stanowi wieża główna, sięgająca 104 m. Mała, sygnaturkowa wieżyczka znajduje się na skrzyżowaniu transeptów z nawą główną.

Elewację kościoła wyłożono żółtą cegłą licową, któą przedzielają kamienne gzymsy. Pod okapem dachów biegną ceglane fryzy z motywem stylizowanych trójliści i czteroliści. Elewacje boczne wieży i naw bocznych poprzedzają obszerne podesty ze schodami.

Świątynia jest doskonale widoczna z terenu większości miasta i prezentuje się okazale zarówno latem jak i zimą, wiosną i jesienią...