Zalecenia dotyczące spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej

1. Przypominam, że okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa w Kościele w Polsce do Uroczystości Zesłanie Ducha Świętego, czyli do dnia 31 maja 2020 roku.

2. Do czasu ustania zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19 i uchylenia ograniczeń nałożonych przez władze państwowe niemożliwym jest organizowanie nabożeństw pokutnych i masowej spowiedzi. Właściwą możliwością pozostaje indywidulana spowiedź i Komunia św. wiernych, z zastosowaniem jednak wszystkich sformułowanych przez władze kościelne i państwowe obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Księży usilnie proszę o sprawowanie takiej posługi wobec proszących o nią osób, zarówno w kościołach, jak i w domach prywatnych (np. pierwsze piątki i soboty miesiąca).
Posługi tej nie mogą spełniać Księża mający objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej (nie tylko zarażenia się koronawirusem COVID-190).
Posługa ta nie może dotyczyć osób objętych kwarantanną.

3. Wszystkich wiernych usilnie proszę, by na czas wprowadzonych ograniczeń, korzystali z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
i świątecznej, korzystając w miarę możliwości z transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych, oraz aby – w przypadku niemożności przyjęcia sakramentów zgodnie z wyżej określonymi zasadami – przyjmowali Komunię świętą duchową. W sytuacjach nadzwyczajnych, a z taką mamy obecnie do czynienia, sakrament pokuty można zastąpić wzbudzeniem doskonałego (to znaczy z miłości do Boga) żalu za grzechy, odkładając sakramentalną spowiedź na później.

4. Możliwość absolucji generalnej w chwili obecnej rezerwuję jedynie dla kapelanów oddziałów zakaźnych w szpitalach na wypadek eskalacji epidemii, zawsze jednak
po konsultacji z biskupem. Jeśli zajdzie potrzeba dodatkowych regulacji w tym zakresie, zostaną one sformułowane w czasie późniejszym.

Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI
Łódź, dnia 31 marca 2020 roku
Abp–1.1-272/2020


Zarządzenie
W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:
1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;
2. zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – należy ustalić z Księżmi Biskupami

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

**********************************************************************************************************
INFORMACJA PARAFII ARCHIKATEDRALNEJ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ŁODZI

W związku z istniejącą pandemią pod znakiem zapytania zdają się być zaplanowane terminy I Komunii świętych w maju 2020 roku. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki w dekrecie z dnia 31 marca br. /Syg. Akt Abp–1.1-272/2020/ pozostawia księżom proboszczom decyzję dotyczącą wskazania nowych terminów I Komunii św.
Proponuję zatem:
- I Komunię św. dla dzieci ze Szkoły Muzycznej I stopnia zaplanowaną wcześniej na niedzielę 17.05.2020 na godz. 11.00, przenieść na niedzielę 13.09.2020 na godz. 11.00,
- I Komunię św. dla dzieci: - ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1,
- ze Szkoły Podstawowej nr 14,
- ze Szkoły Podstawowej nr 46
zaplanowaną wcześniej na niedzielę 31.05.2020, na godz. 9.30, przenieść na niedzielę 20.09.2020 na godz. 11.00,
- I Komunię św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 zaplanowaną wcześniej na niedzielę 31. 05.2020 na godz. 11.00, przenieść na niedzielę 20.09.2020 na godz. 12.30.
Istnieje ponadto możliwość podtrzymania przystąpienia do I Komunii św. w zaplanowanych pierwotnie dniach, ale tylko dla pojedynczych dzieci i ich rodziców tak, aby zachować limit sanitarny 5 osób. Tę kwestię należy zgłaszać indywidualnie do księdza proboszcza na adres kancelarii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 42/636 10 68 w godz. 9.00-12.00, 15.00-17.00, bądź też osobiście.
Serdecznie proszę, aby rodzice pomogli swoim dzieciom przygotować się należycie do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii pozostając w kontakcie mailowym z katechetką.
Rocznica I Komunii św. dla dzieci z klas czwartych zaplanowana wcześniej na 24.05.2020 zostaje przeniesiona na piątek 18.09.2020 r. na godz. 18.00, czyli na dzień Uroczystości Świętego Stanisława Kostki Patrona Dzieci i Młodzieży, a także Patrona Parafii Archikatedralnej.

ks. prałat Ireneusz Kulesza proboszcz

Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej
Zarządzenie

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej:

1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, zakrystianin);

2. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie sprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach domowych;

3. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w następujących godzinach:
- Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00
- Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30
- Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.
Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczornych celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii Godzin: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką Sobotę – Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego;

4. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji (III forma przewidziana przez Mszał Rzymski);

5. Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymać w katedrze. W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

6. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;

7. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 września. Do uroczystej modlitwy wiernych należy dodać następujące wezwanie:

9b. O USTANIE EPIDEMII
(przedostatnie wezwanie)

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci,* aby wszyscy mogli na nowo w pełni radować się darami Twojej łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

8. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;

9. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.

10. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

Biskup Ireneusz Pękalski
Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku
KO-1.5.2-272/2020

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

W Triduum Paschalne celebracje w katedrze będą miały charakter zamknięty. Prosimy o włączenie się w nie drogą transmisji wcześniej wspomnianych.

W Wielkanoc i w drugi dzięń Świąt Msze św. odprawione zostanę o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.00. Ze względu na wymogi sanitarne może w nich uczestniczyć max 5 osób /pierwszeństwo mają osoby, które na daną godzinę zamówiły intencję Mszy św./

Po wieczną nagrodę odeszli do Pana: +Lucjan Gruchot, + Jadwiga Stępniak, + Bolesław Glinkowski.
„Wieczny odpoczynek, racz im, dać, Panie!”

 

Każdą Eucharystię kończymy śpiewem Suplikacji: „Święty Boże...” i modlitwą o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa:
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus, który dotyka obecnie ludzkość, został jak najszybciej opanowany i nie siał więcej zniszczenia oraz lęku. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Sieć wolontariatu kryzysowego

Biuro Wolontariatu Caritas w Łodzi buduje sieć wolontariatu kryzysowego, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego dla ludzi starszych i chorych, będących w grupie ryzyka zakażenia. Zachęcamy osoby dorosłe, zdrowe, które dysponują czasem, by włączyły się w pomoc osobom potrzebującym, robiąc dla nich podstawowe zakupy żywności czy leków. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 42 632 24 20, od poniedziałku do środy, w godz. 13:00 – 17:00, w czwartek i piątek, w godz. 9:00 – 13:00, bądź mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  Komunikaty duszpasterskie - pobierz