Ołtarz Świętego Stanisława Kostki - patrona archikatedry, został ufundowany przez robotników fabryki Ludwika Geyera. Jest on najskromniejszym, jeśli chodzi o wygląd ołtarzem katedry. Zapewne wynikało to z zamożności fundatorów (zwykłych robotników). Został on poświecony w Wielki Czwartek, 4 kwietnia 1912 roku przez ks. Wincentego Tymienieckiego. Przedstawia sceny z życia Stanisława Kostki, W centralnym miejscu umieszczono Świętą Rodzinę. Od 19 marca 2003 roku przed ołarzem św. Stanisława Kostki znajduje się wierna kopia Całunu Turyńskiego.