Na placu przed Archikatedrą w 2000 roku powstał pomnik Jana Pawła II. Monument przypomina o wizycie Ojca Świętego w Łodzi, która miała miejsce w czerwcu 1987 roku. Autorką pomnika jest Krystyna Solska. Miejsce w którym znajduje się Pomnik nabrało szczególnego znaczenia w chwilach poprzedzających śmierć Papieża. Gromadziły się tu tysiące Łodzian. Plac Katedralny na którym umiejscowiony jest pomnik, gromadzi rzesze wiernych podczas uroczystości rocznicowych upamiętniających wybór Papieża - Polaka na Stolicę Piotrową, oraz w czasie rocznic odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.