W katedralnym ambicie, za głównym ołttarzem znajduje się mała tablica pamiątkowa ufundowana w 1967 roku przez łódzkie środowisko akademickie.