W kruchcie znajduje się jeszcze pamiątkowa tablica upamiętniająca nadanie naszej katedrze tytułu bazyliki mniejszej. Tytuł ten nadał naszej świątyni Papież Jan Paweł II na mocy listu apostolskiego z dnia 20 grudnia 1989 roku.

Bazylika mniejsza to tytuł honorowy, nadawany przez papieża lub w drodze prawa zwyczajowego, który otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, albo ze względu na swoje walory liturgiczne bądź duszpasterskie.