Tablica poświęcona biskupowi Józefowi Rozwadowskiemu, ordynariuszowi łódzkiemu w latach 1968-1986. Żył w latach 1909-1996, w październiku 1931 roku został wyświęcony na kapłana w Krakowie przez abp. Adama Sapiehę. W latach1939-1945 był ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym Krakowie, 1948-1952 asystentem na Uniwersytecie Jagielońskim. Proboszcz parafii Św. Floriana w Krakowie od 1965 r. 29 października 1968 mianowany ordynariuszem łódzkim, konsekrowany 24 listopada 1968 w bazylice na Jasnej Górze przez kardynała Karola Wojtyłę, metropolitę krakowskiego. 1 grudnia 1968 odbył ingres do katedry łódzkiej. Po osiągnięciu wieku emerytalnego 24 stycznia 1986 przekazał urząd swemu następcy. Został pochowany w krypcie ordynariuszy w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi 7 sierpnia 1996 roku w obecności licznie zebranego Episkopatu Polski z księdzem prymasem kardynałem Józefem Glempem na czele.