Tablica poświęcona biskupowi Michałowi Klepaczowi. Żył w latach 1893 - 1967, w czerwcu 1916 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Cieplaka w Petersburgu. Aresztowany i więziony przez Niemców 1942 -1944. Profesor seminarium duchownego w Wilnie i Białymstoku 1944 -1946. Prekonizowany na stolicę biskupią w Łodzi 20 grudnia 1946. Kanonicznie objął rządy nad diecezją łódzką 2 marca 1947, konsekrowany 13 kwietnia 1947 w kościele farnym w Białymstoku przez kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. 20 kwietnia 1947 odbył ingres do katedry łódzkiej. 28 września 1953, trzy dni po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego prymasa Stefana Wyszyńskiego, przejął przewodnictwo Konferencji Episkopatu Polski. Na mocy jego decyzji w 1964 roku powstało w Łodzi Duszpasterstwo Akademickie "Węzeł".