Tablica poświęcona pierwszemu ordynariuszowi biskupowi Wincentemu Tymienieckiemu. W 1891 r. wstąpił w Warszawie do Seminarium Duchownego, a 6 stycznia 1895 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W czasie I wojny światowej stanął na czele Komitetu Niesienia Pomocy Biednym, zebrał na rzecz biednych i opuszczonych, do sierpnia 1915 r. – sumę 5 mln rubli. Od czasu powołania diecezji łódzkiej – 10 grudnia 1920 r. pełnił funkcję wikariusza generalnego. Bullą papieską z dnia 11 kwietnia 1921 r. został powołany na pierwszego łódzkiego biskupa. Sakrę biskupią przyjął 29 czerwca 1921 z rąk kard. Aleksandra Kakowskiego. Zorganizował kurię, seminarium duchowne i sąd kościelny oraz kapitułę katedralną. Rozwinął działalność charytatywną i oświatową wśród robotników. Został pochowany w krypcie naszej bazyliki.