Przy wejściu do katedralnej zakrystii znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca utworzenie diecezji łódzkiej.

Obecna Archidiecezja łódzka jest jedną z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim - ustanowiona diecezją w 1920. Podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. W 2004 roku mianowana Metropolią przez Papieża Jana Pawła II.