Tablice w prawym (północnym) skrzydle transeptu, podobnie jak w południowym mają charakter historyczno - patriotyczny. Znajdziemy tu tablice poświęcone:

  • Janowi Kilińskiemu
  • Józefowi Sierakowskiemu
  • Janowi Karskiemu
  • Henrykowi Sienkiewiczowi
  • Ku uczczeniu powrotu Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej
  • 450-leciu urodzin Mikołaja Kopernika