Na ścianach południowego skrzydła transeptu znajdziemy kilka pamiątkowych tablic o charakterze patriotycznym, oraz poświęconych osobom szczególnie zasłużonym dla łódzkiej katedry:

Na prawej ścianie:

  • Tablica poświęcona harcerzom okręgu łódzkiego poległym w latach 1914-1920
  • Tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Szczepańskiemu
  • Tablica poświęcona więźniom politycznym okresu stalinowskiego
  • Tablica pamiątkowa poświęcona obchodom Rocznicy Konstytucji 3 Maja
  • Tablica poświęcona dzieciom, które były więzione i zginęły w obozie koncentracyjnym dla Polskich dzieci w Łodzi 
  • W hołdzie ofiarom nazistowskiego terroru