Po prawej stronie głównego wejścia do katedry usytuowana jest tablica pamięci lotników: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.